Att hyra utrustning innebär ett ansvar. Blir den stulen eller skadad så att den inte kan repareras blir du ersättningsskyldig.

Om oturen är framme kan du känna dig lugn med en Skidhyresförsäkring!

Denna produkt gäller för hyrda skidor, snowboard inkl bindningar och stavar.
Självrisken är 500 kr för snowboard och skidor samt 200 kr för bindningar och stavar.
Om utrustningen skadas i samband med allvarlig olycksfallsskada tas ingen självrisk ut.

Hantering
Skidorna ska hanteras varsamt samt nattetid förvaras i låst utrymme (ej bil eller takbox).
Försäkringen gäller inte vid åkning utanför markerade nedfarter eller under träning/tävling.

Skada
Vid skadad utrustning, tag kontakt med skiduthyrningen så hjälper de dig.
Vid stöld av hyrd utrustning ska du först polisanmäla händelsen.

Prislista:
1 dag 20kr
2 dag 30kr
3 dag 50kr
4 dag 60kr
5 dag 70kr
6 dag 80kr
7 dag 90kr